Actualizarea datelor cu caracter personal / Обновление личных данных

Vă rugăm să țineți telefonul pregătit alături pentru a primi un SMS cu codul de confirmare sau un sunet de pe un număr care începe cu +44.
Пожалуйста, держите телефон наготове, чтобы получить SMS с кодом подтверждения или сигнал с номера, начинающегося с +44.